Natuurgeneeskundig Therapeute
Mariėtte van Lierop

 Diernatuurgeneeskundig Therapeut
Pieter van Lierop

 

 

 

 

 
Werkgroep Bioresonantie voor dieren

 

De "Werkgroep Bioresonantie voor Dieren" is een groep enthousiaste therapeuten en dierenartsen die het gebruik van bioresonantie bij dieren wil bevorderen.

De doelstelling van de werkgroep is om onafhankelijk van de gebruikte bioresonantieapparatuur te komen tot kennisvergroting bij en samenwerking tussen de leden.

De leden van deze werkgroep komen drie tot vier keer per jaar bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de, met bijzondere casussen, opgedane ervaring gedeeld en worden sprekers uitgenodigd die een bijdrage kunnen leveren aan de vergroting van de kennis van de leden van de werkgroep.

Ook kunnen de leden van de werkgroep gebruik maken van een forum waarin kennis en beschikbare informatie worden gedeeld.

 

Zie voor meer informatie over de Werkgroep Bioresonantie voor dieren:   www.dierbioresonantie.nl

 
 
 
 
 
 
 
 

Interview Bergse Bode

Aangesloten bij

Onder Nummer :

4661-A-07380

 

 

 

 

 

webmaster@betermetnatuur.nl

 
 
 
 

 
       

 

 


 

 

© Copyright Bram van Lierop
 
Tel: 0164-680401